X

QUY CÁCH SẢN PHẨM

19/02/2021
Tôn nền: GI, EGI, GL, CR,...
Độ dày (mm): 0.12 đến 0.80
Khổ rộng (mm): 600 đến 1250
Trọng lượng cuộn (tấn): Tối đa 10 tấn
Đường kính trong (mm): 508