X

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

19/02/2021
Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3312
Tiêu chuẩn T-Bend (2 mặt):  ≤ 4T
Tiêu chuẩn cắt ép phồng:  Số ô bị tróc ≤ 5%
Tiêu chuẩn va đập:  500g x 500mm - Lớp sơn không bị bong tróc khỏi lớp thép nền.
Tiêu chuẩn cà bút chì:  ≥ 3H
Tiêu chuẩn chà búa bằng dung môi M.E.K: Lớp sơn không bị bong tróc khỏi lớp thép nền.
Bề mặt tôn Tiêu chuẩn
Mặt trên
≥ 100 búa
Mặt dưới ≥ 70 búa
Mặt dưới (monocoat)
≥ 70 búa

Tiêu chuẩn test phun muối:

Bề mặt tôn Thời gian (giờ)
Mặt trên ≥ 500 giờ
Mặt dưới ≥ 200 giờ
Tiêu chuẩn độ dày màn sơn

Áp dụng khi sơn 4 lớp (Đơn vị: µm)

Bề mặt sơn Độ dày màng sơn
Sơn chính 10 ÷ 20
Sơn lót 5 ÷ 8
Sơn lót mặt dưới 5 ÷ 8
Sơn mặt lưng 5 ÷ 10

Áp dụng khi sơn 3 lớp (Đơn vị: µm)

Bề mặt sơn Độ dày màn sơn
Sơn chính 10 ÷ 20
Sơn lót 5 ÷ 8
Sơn monocoat mặt dưới
7 ÷ 10

*Lưu ý: Độ dày màng sơn có thể được thay đổi dựa trên yêu cầu của khách hàng