X

Tại đây, chúng tôi quan niệm rằng Royal Steel là một gia đình lớn và mỗi nhân viên được đối xử như một phần của nó. Với hệ thống trả lương theo năng suất cùng với những phúc lợi và lương thưởng hấp dẫn giúp chúng tôi khuyến khích mỗi thành viên chạm tới những mục tiêu cao hơn, cũng như thúc đẩy họ tìm ra những phương thức nâng cao tính hiệu quả và năng suất. Và vì mỗi người đều có tiếng nói bình đẳng tại Royal Steel, chúng tôi khuyến khích các đồng đội của mình hãy luôn đưa ra những ý tưởng mới.

Phúc lợi

Thành viên của chúng tôi không đến chỉ để làm việc, họ đến để trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ, để được nhận và đối đãi với những phúc lợi thúc đẩy họ đến với thành công lớn hơn tại Royal Steel. 

TÌM HIỂU VỀ PHÚC LỢI

Văn hoá

Cùng với đội ngũ hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sắt thép, văn hoá tại Royal Steel được hình thành dựa trên mong muốn mang lại những giá trị nổi bật trên từng sản phẩm cho chính khách hàng của mình.

TÌM HIỂU VỀ VĂN HOÁ

Ứng tuyển

Bạn có muốn trở thành đồng đội của chúng tôi tại Royal Steel?

ỨNG TUYỂN NGAY