X

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Số lượng Khu vực Thời hạn
1 Copy of Nhân viên xuất khẩu 02 Hà Nội
2 Copy of Nhân viên kinh doanh 01 Hà Nội
Copy of Nhân viên xuất khẩu

Số lượng: 02

Khu vực Hà Nội

Thời hạn

Copy of Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 01

Khu vực Hà Nội

Thời hạn